Felhasználási feltételek

Üdvözöljük a Minecraftblog.HU weboldalán. Az oldalunk látogatásával Ön elfogadja az alábbi feltételeket. Kérjük, olvassa el ezeket a feltételeket, mielőtt a Minecraftblog.HU-ot használná, vagy bármilyen formában vagy médiumban tartalmat küldene be a Minecraftblog.HU-on való közzétételre. Ezeket a feltételeket bármikor megváltoztathatjuk. A Minecraftblog.HU folyamatos használata azt jelenti, hogy elfogadja az általunk bevezetett új vagy módosított feltételeket. Kérjük, időről időre látogasson el újra a honlapunkon található "Felhasználási feltételek" linkre, hogy naprakész maradjon az esetlegesen bevezetett változásokkal kapcsolatban.

A "Minecraftblog.HU" kifejezések a jelen Használati feltételek teljes dokumentumban a weboldalra, annak tulajdonosaira, valamint a tulajdonos alkalmazottaira és munkatársaira vonatkoznak.

1. REGISZTRÁCIÓ

A Minecraftblog.HU honlapot fiók regisztrációja nélkül is böngészheti. Ahhoz azonban, hogy felhasználói tartalmat tegyen közzé, vagy hozzáférjen a weboldal bizonyos funkcióihoz, regisztrálnia kell egy fiókot a Minecraftblog.HU-nál (ami magában foglalhatja a Minecraftblog.HU-hoz való csatlakozást egy harmadik fél szolgáltatásán keresztül), és ki kell választania egy jelszót és egy képernyőnevet ("Minecraftblog.HU felhasználói azonosító"). Nem választhat vagy használhat Minecraftblog.HU Felhasználói azonosítóként olyan nevet, amelyet mi sértőnek, vulgárisnak vagy obszcénnek ítélünk. A Minecraftblog.HU fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint megtagadja a Minecraftblog.HU felhasználói azonosító vagy felhasználói fiók regisztrációját vagy törölje azt. A regisztrációval Ön kijelenti, hogy minden most vagy a jövőben megadott információ pontos. Fenntartjuk a jogot, hogy a Minecraftblog.HU felhasználói azonosítókat visszavegyük azon vállalkozások vagy magánszemélyek nevében, akik jogi igényt vagy védjegyet tartanak az adott felhasználónevekre. Ön felelős a Minecraftblog.HU jelszava titkosságának megőrzéséért. Ha a Minecraftblog.HU oldalhoz egy harmadik féltől származó szolgáltatással, például a Facebookkal csatlakozik, engedélyezi számunkra, hogy hozzáférjünk az adott szolgáltatásból származó adataihoz, és azokat az adott szolgáltatás által megengedett módon használjuk, valamint hogy tároljuk az adott szolgáltatáshoz tartozó bejelentkezési adatait.

Kizárólag Ön felelős a fiókjában vagy azon keresztül végzett tevékenységért, és köteles a fiókjelszavát biztonságban tartani. A biztonság bármilyen megsértéséről vagy a fiókja jogosulatlan használatáról haladéktalanul értesítenie kell a Minecraftblog.HU-t. A Minecraftblog.HU nem vállal felelősséget a fiókja jogosulatlan használata által okozott veszteségekért, és kizárólag Ön felel a Minecraftblog.HU vagy mások ilyen jogosulatlan használatból eredő veszteségeiért.

A regisztrációval beleegyezik, hogy rendszeres hírleveleket és egyéb e-mail értesítéseket kapjon.

2. LICENSZ

A Minecraftblog.HU ezennel korlátozott, nem kizárólagos, nem átruházható és nem átruházható engedélyt ad Önnek a Minecraftblog.HU-hoz való hozzáférésre, feltéve és kifejezetten azzal a feltétellel, hogy Ön elfogadja, hogy minden ilyen hozzáférésre és használatra a jelen Felhasználói megállapodásban meghatározott összes feltétel vonatkozik.

3. TARTALOM

a. Az Ön tartalma: A Minecraftblog.HU lehetővé teszi, hogy a közösségi irányelveinknek megfelelően tartalmat tegyen közzé a Minecraftblog.HU oldalon, beleértve a megjegyzéseket, képeket, vitafonalakat és egyéb anyagokat. Minden olyan tartalom, amelyet a Felhasználó a Minecraftblog.HU-on beküld, közzétesz, megjelenít vagy más módon elérhetővé tesz, beleértve az összes benne lévő szellemi tulajdonjogot (az alábbiakban meghatározott), "Felhasználói tartalomnak" nevezzük.

b. Hogyan használhatja fel a Minecraftblog.HU és más Felhasználók az Ön tartalmát: Ön nem kizárólagos, örökös, visszavonhatatlan, jogdíjmentes, átruházható, allicencbe adható, világméretű engedélyt ad nekünk arra, hogy az Ön Felhasználói Tartalmát a Minecraftblog.HU-on, valamint a Minecraftblog.HU működtetése céljából minden most vagy később ismert formában és médiumban felhasználja, sokszorosítsa, eladja, eladásra kínálja, lefordítsa, módosítsa, nyilvánosan előadja, nyilvánosan bemutassa, terjessze és származékos műveket készítsen belőle. A jelen Megállapodás egyetlen rendelkezése sem korlátozza a Minecraftblog.HU külön engedélyek alapján a Felhasználói tartalomra vonatkozó jogait.

c. Az Ön felelőssége a tartalomért: A Felhasználói tartalom feltöltésével, közzétételével, benyújtásával vagy más módon történő közlésével vagy terjesztésével Ön kijelenti és garantálja, hogy a Felhasználói tartalomhoz fűződő valamennyi jog az Öné, és hogy az Ön által közzétett Felhasználói tartalom nem sérti és nem is fogja sérti harmadik felek bármely jogát, beleértve, de nem kizárólagosan a szellemi tulajdonjogokat (lásd alább), illetve a nyilvánossághoz vagy a magánélethez fűződő jogokat. A Minecraftblog.HU fenntartja a jogot, de nem köteles elutasítani és/vagy eltávolítani minden olyan Felhasználói Tartalmat, amelyről saját belátásunk szerint úgy véljük, hogy sérti ezeket a rendelkezéseket. A Minecraftblog.HU nem vállal felelősséget és nem vállal felelősséget az Ön vagy más Felhasználók vagy harmadik felek által a Minecraftblog.HU oldalon közzétett vagy küldött Felhasználói Tartalmakért. Ön megérti és elfogadja, hogy az Ön által küldött, feltöltött, letöltött, közzétett, továbbított, megjelenített vagy más módon a Minecraftblog.HU használata során hozzáférhetővé tett vagy hozzáférhetővé tett Felhasználói Tartalom használatából eredő bármilyen veszteség vagy kár kizárólag az Ön felelőssége, és Ön elfogadja, hogy mi csak passzív közvetítőként működünk az Ön Felhasználói Tartalmának online terjesztése és közzététele során. A Minecraftblog.HU nem felelős az Ön Felhasználói Tartalmának nyilvános megjelenítéséért vagy visszaélésszerű használatáért. Ön megérti és tudomásul veszi, hogy pontatlan, sértő, illetlen vagy kifogásolható Felhasználói Tartalomnak lehet kitéve, és elfogadja, hogy a Minecraftblog.HU nem vállal felelősséget az ilyen Felhasználói Tartalom miatt állítólagosan felmerülő károkért.

d. A szellemi tulajdonjogok meghatározása: A jelen Megállapodás alkalmazásában a "szellemi tulajdonjogok" minden szabadalmi jogot, szerzői jogot, maszkművészeti jogot, erkölcsi jogot, nyilvánossághoz fűződő jogot, védjegyjogot, védjegyoltalomhoz fűződő jogot és szolgáltatási védjegyjogot, goodwillt, üzleti titokhoz fűződő jogot és egyéb szellemi tulajdonjogot jelentenek, amelyek jelenleg léteznek vagy később keletkeznek, valamint az ezekhez kapcsolódó kérelmeket és bejegyeztetéseket, megújításokat és kiterjesztéseket bármely állam, ország, terület vagy más joghatóság törvényei alapján.

4. COPYRIGHT

a. A Minecraftblog.HU (beleértve az oldalunkon található összes szöveget, fényképet, grafikát, videót és hanganyagot) kollektív műként vagy összeállításként szerzői jogvédelem alatt áll India és más országok szerzői jogi törvényei szerint, és mi (a vonatkozó megállapodások, megegyezések és megállapodások szerinti licencadóink és licencvevőink jogaira is figyelemmel) rendelkezünk az összes joggal. Az oldalunkat alkotó valamennyi egyedi cikk, blog, videó, tartalom és egyéb elem szintén szerzői jogi védelem alatt álló mű, és mi (a vonatkozó megállapodások, megegyezések és megállapodások szerinti licencadóink és licencvevőink jogaira is figyelemmel) rendelkezünk az azokhoz fűződő valamennyi joggal. Önnek be kell tartania az oldalunkon található minden további szerzői jogi közleményt vagy korlátozást.

b. Azzal, hogy felhasználói tartalmat tesz közzé vagy küld be oldalunkra (függetlenül az ilyen tartalom formájától vagy médiumától, legyen az szöveg, videó, fénykép, hang vagy más), Ön jogot ad nekünk, valamint kapcsolt vállalkozásainknak, ügynökeinknek és harmadik fél vállalkozóinknak arra, hogy az ilyen tartalmat megjelenítsük vagy közzétegyük oldalunkon és a kapcsolt kiadványainkon (akár a benyújtott formában, akár származékos vagy adaptált mű formájában), hogy az ilyen tartalmat tároljuk, és hogy az ilyen tartalmat terjesszük, valamint promóciós és marketing célokra használjuk.

c. Ön kizárólagosan felelős a saját beküldött anyagaiért és azok közzétételének vagy publikálásának következményeiért. Minden egyes beküldésével kapcsolatban Ön megerősíti, képviseli és/vagy garantálja, hogy: (I) Ön birtokolja vagy rendelkezik a szükséges licencekkel, jogokkal, hozzájárulásokkal és engedélyekkel a felhasználáshoz, és felhatalmaz minket arra, hogy minden szabadalmat, védjegyet, üzleti titkot, szerzői jogot vagy egyéb tulajdonjogot használjunk bármely és minden ilyen beadványban, hogy lehetővé tegyük az ilyen beadványok általunk és a jelen Általános Szerződési Feltételek által tervezett módon történő felvételét és felhasználását; és (II) Ön rendelkezik az ilyen beadványokban szereplő minden egyes azonosítható személy írásbeli hozzájárulásával, felmentésével és/vagy engedélyével ahhoz, hogy minden egyes azonosítható személy nevét vagy képmását felhasználhassa az ilyen beadványoknak az általunk és a jelen Általános Szerződési Feltételek által tervezett módon történő felvételéhez és felhasználásához. A fentiek értelmében Ön vállalja, hogy nem: (I) nem küld be olyan anyagot, amely szerzői jogvédelem alatt áll, üzleti titok vagy más módon harmadik fél tulajdonjoga alá tartozik, beleértve a magánélethez és a nyilvánossághoz fűződő jogokat, kivéve, ha Ön az ilyen jogok tulajdonosa, vagy ha engedélyt kapott a jogos tulajdonosuktól az anyag közzétételére és az itt biztosított összes jog megadására; (II) nem tesz közzé olyan valótlanságokat vagy hamis állításokat, amelyek kárt okozhatnak nekünk vagy bármely harmadik félnek; (III) olyan anyagot küldjön be, amely jogellenes, obszcén, rágalmazó, becsületsértő, rágalmazó, fenyegető, pornográf, zaklató, gyűlöletkeltő, faji vagy etnikai szempontból sértő, vagy olyan magatartásra buzdít, amely bűncselekménynek minősül, polgári jogi felelősségre vonást eredményez, törvényt sért, vagy egyébként nem megfelelő; vagy (IV) reklámokat vagy üzleti ajánlatokat tegyen közzé. Fenntartjuk a jogot, hogy a beérkezett beadványokat előzetes értesítés nélkül eltávolítsuk vagy ne tegyük közzé. Ön tudomásul veszi, hogy amikor bármilyen formában tartalmat küld a Minecraftblog.HU-ra, engedélyezhetjük, hogy az ilyen tartalmat más Minecraftblog.HU márkájú környezetekben terjesszük vagy szindikáljuk, illetve tegyük közzé.

d. Kifejezett engedély hiányában Ön nem másolhatja, nem reprodukálhatja, nem terjesztheti, nem teheti közzé, nem viheti be adatbázisba, nem jelenítheti meg, nem adhatja elő, nem módosíthatja, nem hozhat létre származékos műveket, nem továbbíthatja, és semmilyen módon nem hasznosíthatja a Minecraftblog.HU vagy a rajta lévő tartalom bármely részét, kivéve a jelen 3(d) szakasz utolsó mondatában megengedetteket, és kivéve, hogy Ön készíthet egy nyomtatott példányt, amely kizárólag alkalmi, személyes érdeklődésre számot tartó cikkekre korlátozódik. A fentiek általánosságának korlátozása nélkül (de a jelen 3(d) szakasz utolsó mondatára is figyelemmel), Ön nem terjesztheti a jelen webhely vagy annak bármely tartalmának bármely részét semmilyen hálózaton keresztül, beleértve, de nem kizárólagosan, a helyi hálózatot, és nem adhatja el vagy kínálhatja eladásra. Ezen túlmenően ezek a fájlok nem használhatók fel semmilyen adatbázis létrehozására. Ahogyan mi is időről időre más forrásokból származó anyagokat veszünk ki, hogy az itt található különböző kommentárokat és írásokat alátámasszuk, úgy tiszteletben tartjuk mások jogát is arra, hogy a honlapunkon található anyagokat "tisztességesen felhasználják"; ennek megfelelően Ön időről időre kiveheti és felhasználhatja az ezen a honlapon található anyagokat a "tisztességes felhasználás" elveivel összhangban.

e. Aggódunk a Minecraftblog.HU integritása miatt, amikor azt egy harmadik fél által létrehozott környezetben tekintik meg, amely olyan reklámokat vagy egyéb anyagokat tartalmaz, amelyek megjelenítését nem engedélyeztük az oldalunk tartalmával együtt. Sem Ön, sem harmadik fél nem használhatja fel a Minecraftblog.HU tartalmát olyan módon, amely jogaink megsértését jelenti, beleértve a szerzői jogokat, vagy amelyet nem engedélyeztünk.

5. A SZOLGÁLTATÁSOK KÉSEDELMEI

A Minecraftblog.HU (beleértve annak és igazgatóit, alkalmazottait, leányvállalatait, ügynökeit, képviselőit vagy alvállalkozóit) nem felel semmilyen veszteségért vagy felelősségért, amely közvetlenül vagy közvetve az elektronikus vagy mechanikus berendezések meghibásodásából, telefonos összekapcsolási problémákból, hibákból, időjárásból, sztrájkból, munkabeszüntetésből, tűzvészből, természeti csapásból, lázadásból, fegyveres konfliktusokból, háborús cselekményekből vagy más hasonló okokból eredő késedelmekből vagy megszakításokból ered. A Minecraftblog.HU nem vállal felelősséget azért, hogy hozzáférést biztosítson Önnek a Minecraftblog.HU-hoz, amíg a Minecraftblog.HU ilyen okból történő megszakítása fennáll.

6. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

Ön kifejezetten elfogadja, hogy a weboldal használata kizárólag az Ön kockázatára történik.

A weboldalon közzétett tartalom, információk, szoftverek, termékek, funkciók és szolgáltatások pontatlanságokat vagy tipográfiai hibákat tartalmazhatnak. Az itt található tartalom időszakosan módosul. Minecraftblog.HU és/vagy a megfelelő beszállítói bármikor javításokat és/vagy módosításokat végezhetnek ezen a weboldalon. Ez a weboldal időnként átmenetileg nem lehet elérhető a szükséges karbantartás, a távközlés megszakadása vagy más zavarok miatt. A Minecraftblog.HU (és tulajdonosai, beszállítói, tanácsadói, hirdetői, kapcsolt vállalkozásai, partnerei, alkalmazottai vagy bármely más társult szervezet (a továbbiakban együttesen "társult szervezetek") nem vállal felelősséget a tagok felhasználóival vagy bármely harmadik féllel szemben, amennyiben a Minecraftblog.HU él a jogával, hogy módosítsa vagy megszüntesse a weboldalon közzétett tartalmak, információk, szoftverek, termékek, funkciók és szolgáltatások bármelyikét vagy egészét.

A Minecraftblog.HU és/vagy a hozzá tartozó társult szervezetek nem vállalnak felelősséget a weboldalon található tartalom, információk, szoftverek, termékek, funkciók és szolgáltatások bármilyen célra való alkalmasságáért. Minden ilyen tartalom, információ, szoftver, termék, funkció és szolgáltatás "úgy, ahogy van", mindenféle garancia nélkül kerül rendelkezésre bocsátásra. A Minecraftblog.HU és/vagy a hozzá kapcsolódó szervezetek ezúton kizárnak minden garanciát és feltételt a weboldal tartalmával, információival, szoftvereivel, termékeivel, funkcióival és szolgáltatásaival kapcsolatban, beleértve az eladhatóságra, a meghatározott célra való alkalmasságra, a jogcímre, a jogsértésmentességre és a rendelkezésre állásra vonatkozó minden hallgatólagos garanciát és feltételt.

A Minecraftblog.HU és/vagy a hozzá kapcsolódó szervezetek semmilyen körülmények között nem tehetők felelőssé semmilyen közvetlen, közvetett, büntető jellegű, véletlenszerű, különleges vagy következményes kárért, amely a jelen weboldal használatából vagy a weboldal használatának késedelméből vagy képtelenségéből, illetve a weboldalon keresztül szerzett tartalmakból, információkból, szoftverekből, termékekből, funkciókból és szolgáltatásokból, vagy a weboldal használatából ered, vagy bármilyen más módon kapcsolódik ahhoz, akár szerződésen, akár jogellenes károkozáson, akár szigorú felelősségen vagy más módon alapul, még akkor sem, ha a Minecraftblog.HU vagy a hozzá kapcsolódó szervezetek tájékoztatták a kár lehetőségéről.

7. VITAFÓRUMOK, HOZZÁSZÓLÁSOK ÉS EGYÉB KOMMUNIKÁCIÓS FÓRUMOK HASZNÁLATA

Amennyiben ez a weboldal vitafórumokat, kommentportálokat vagy egyéb üzenetküldési vagy kommunikációs lehetőségeket (együttesen "Fórumok") tartalmaz, Ön vállalja, hogy a Fórumokat kizárólag az adott Fórumhoz tartozó és azzal kapcsolatos üzenetek és anyagok küldésére és fogadására használja. Példaként, és nem korlátozó jelleggel, Ön elfogadja, hogy a Fórumok használata során a következők egyikét sem teheti meg:

Másokat becsmérelni, bántalmazni, zaklatni, zaklatni, fenyegetni vagy más módon megsérteni mások törvényes jogait (például a magánélethez és a nyilvánossághoz való jogot).

Nem tesz közzé, tesz közzé, terjeszt vagy terjeszt rágalmazó, jogsértő, obszcén, illetlen vagy törvénytelen anyagot vagy információt.

Olyan fájlok feltöltése, amelyek szoftvert vagy más, a szellemi tulajdonjogok (vagy a magánélethez és a nyilvánossághoz fűződő jogok) által védett anyagot tartalmaznak, kivéve, ha Ön birtokolja vagy ellenőrzi az ezekhez fűződő jogokat, vagy ha megkapta az összes szükséges hozzájárulást.

Olyan fájlok feltöltése, amelyek vírusokat, sérült fájlokat vagy más hasonló szoftvereket vagy programokat tartalmaznak, amelyek károsíthatják más számítógépek működését.

Felmérések, versenyek vagy lánclevelek lebonyolítása vagy továbbítása.

Letölteni bármely olyan fájlt, amelyet a Fórum egy másik felhasználója tett közzé, és amelyről Ön tudja, vagy ésszerűen tudnia kellene, hogy ilyen módon nem terjeszthető legálisan.

8. FELSZERELÉS ÉS MŰKÖDÉS

A Minecraftblog.HU-hoz való hozzáféréshez szükséges minden telefonos/internetes és egyéb berendezést Önnek kell biztosítania és fenntartania, és az ilyen berendezések és/vagy telefonos/internetes kapcsolatok vagy használat költségei, beleértve az alkalmazandó adókat is, kizárólag Önt terhelik. Ön felelős a Minecraftblog.HU eléréséhez használt saját berendezéseinek üzemeltetéséért.

9. INFORMÁCIÓS ZÁRADÉK

Ön tudomásul veszi, hogy a Minecraftblog.HU-on keresztül nyújtott információk olyan forrásokból származnak, amelyek a Minecraftblog.HU ellenőrzésén kívül esnek. Bár az ilyen információkat a felek általánosságban megbízhatónak ismerik el, a felek elismerik, hogy előfordulhatnak pontatlanságok, és a Minecraftblog.HU nem garantálja az információk pontosságát vagy alkalmasságát. Emiatt, valamint az emberi és mechanikai hibák és egyéb tényezők lehetősége miatt Ön tudomásul veszi, hogy a Minecraftblog.HU a "jelen állapotban, minden hibával együtt" alapon kerül az Ön rendelkezésére bocsátásra. A Minecraftblog.HU kifejezetten elutasít mindenféle kifejezett, szóbeli, hallgatólagos, törvényes vagy egyéb garanciát a felhasználók és/vagy harmadik felek felé, beleértve a pontosságra, időszerűségre, teljességre, forgalomképességre és meghatározott célra való alkalmasságra vonatkozó hallgatólagos garanciákat, valamint a kereskedelmi szokásokból vagy a kereskedelmi forgalomból eredő garanciákat és a jogcímre vagy a jogsértésmentességre vonatkozó hallgatólagos garanciákat. Ezen túlmenően a Minecraftblog.HU az információk szolgáltatása során nem támogatja az egyes értékpapírokat, piaci szereplőket vagy brókercégeket. Továbbá, a Minecraftblog.HU nem állítja és nem garantálja, hogy az információ megfelel az Ön igényeinek, vagy alkalmas az Ön igényeinek.

A jelen Felhasználói Megállapodás értelmében Ön vállalja a Minecraftblog.HU-on található hibák és/vagy hiányosságok kockázatát, beleértve az információk továbbítását vagy fordítását. Ön vállalja a teljes felelősséget a Minecraftblog.HU, beleértve az információkat is, pontosságára és alkalmasságára vonatkozó követelményeinek kielégítésére szolgáló megfelelő eljárások és ellenőrzések végrehajtásáért, valamint az elveszett adatok rekonstruálásához vagy az információk későbbi manipulálásához vagy elemzéséhez szükséges eszközök fenntartásáért a felhasználói megállapodás értelmében.

Ön elfogadja, hogy a Minecraftblog.HU (beleértve tisztségviselőit, igazgatóit, alkalmazottait, kapcsolt vállalkozásait, csoportvállalatait, ügynökeit, képviselőit vagy alvállalkozóit) semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget a Minecraftblog.HU bármilyen célú használatából vagy használatának lehetetlenségéből eredő különleges, véletlen vagy következményes károkért. A Minecraftblog.HU és kapcsolt vállalkozásai, tisztségviselői, igazgatói, alkalmazottai és ügynökei nem tartoznak felelősséggel a felhasználóval és/vagy bármely harmadik féllel szemben kártérítési, szerződéses vagy más jogcímen.

10. HARMADIK FELEK OLDALAIRA MUTATÓ LINKEK

Az ezen az oldalon található linkek lehetővé teszik, hogy elhagyja a Minecraftblog.HU oldalt. A hivatkozott oldalak nem állnak a Minecraftblog.HU ellenőrzése alatt. A Minecraftblog.HU nem vizsgálta és nem hagyta jóvá ezeket az oldalakat, és nem felelős a linkelt oldalak tartalmáért vagy kihagyásaiért, illetve a linkelt oldalakon található linkekért. Bármely hivatkozott oldal felvétele nem jelenti azt, hogy a Minecraftblog.HU jóváhagyja az adott oldalt.

11. KÁRTÉRÍTÉS

Ön köteles kártalanítani, megvédeni és ártalmatlanítani a Minecraftblog.HU-ot (beleértve annak tisztségviselőit, igazgatóit, alkalmazottait, leányvállalatait, csoportvállalatait, ügynökeit, képviselőit vagy alvállalkozóit) minden olyan követeléssel és veszteséggel szemben, amely a következők miatt merült fel, merült fel vagy érvényesített, vagy amely a következőkkel kapcsolatos: (a) a Minecraftblog.HU-hoz való hozzáférés és annak használata; (b) a felhasználó által a jelen feltételek és kikötések be nem tartása; vagy (c) harmadik felek bármely, a felhasználó által az információk átvételével és felhasználásával kapcsolatos, akár engedélyezett, akár nem engedélyezett cselekménye. Bármely érvénytelennek nyilvánított záradék elválaszthatónak tekintendő, és nem érinti a többi érvényességét vagy végrehajthatóságát. A jelen feltételek kizárólag a Minecraftblog.HU által aláírt írásos formában módosíthatók.

12. ELLENTÉTES FELTÉTELEK

Ha a jelen felhasználói megállapodás és más dokumentumok között bármilyen ellentmondás áll fenn, a jelen felhasználói megállapodás az irányadó, függetlenül attól, hogy az ilyen megrendelés vagy más dokumentumok a jelen felhasználói megállapodást megelőző vagy követő dokumentumok, vagy a Minecraftblog.HU bármely igazgatója, tisztviselője, alkalmazottja, képviselője vagy ügynöke írta alá vagy ismerte el azokat.

13. TELJES MEGÁLLAPODÁS

A jelen Felhasználói megállapodás képezi a felek közötti teljes megállapodást, és Ön és a Minecraftblog.HU között semmilyen más, írásbeli vagy szóbeli megállapodás nem áll fenn. A Minecraftblog.HU weboldalon található információk használatával Ön teljes felelősséget vállal az Ön által tapasztalt, elszenvedett vagy felmerült minden nyereségért és veszteségért, legyen az pénzügyi, érzelmi vagy más jellegű. A Minecraftblog.HU nem garantálja az információkban kifejtett nézetek, vélemények vagy ajánlások pontosságát, teljességét vagy időszerűségét, és semmilyen más módon nem támogatja az információkban kifejtett nézeteket, véleményeket vagy ajánlásokat, nem ad befektetési tanácsokat, és nem támogatja semmilyen értékpapír vagy befektetés Ön vagy más magánszemély általi vásárlását vagy eladását. A tájékoztatás nem szolgál adózási, jogi vagy befektetési tanácsadásra, amelyet a tájékoztatásban tárgyalt típusú befektetések megtétele előtt szakmai tanácsadójától kell beszereznie. Az információ nem minősül az információszolgáltatók, a Minecraftblog.HU vagy más által értékpapírok vásárlására vagy eladására irányuló felhívásnak.

Ez a szolgáltatás a jelenlegi állapotában, bármilyen kifejezett vagy hallgatólagos garancia nélkül kerül nyújtásra, beleértve, de nem kizárólagosan, a szolgáltatáson keresztül vagy azzal kapcsolatban nyújtott információkra, adatokra, szolgáltatásokra, megszakítás nélküli hozzáférésre vagy termékekre vonatkozó garanciát. A Minecraftblog.HU kifejezetten kizár mindenféle garanciát, beleértve, de nem kizárólagosan a következőket: (i) az információk, termékek vagy szolgáltatások elérhetőségére, pontosságára, hasznosságára vagy tartalmára vonatkozó szavatosságokat; és (ii) a jogcímre vonatkozó szavatosságokat, a jogsértésmentességre vonatkozó szavatosságokat, az eladhatóságra vagy a meghatározott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságokat. Ez a felelősség kizárása vonatkozik minden olyan kárra vagy sérülésre, amelyet a teljesítés elmaradása, hiba, kihagyás, megszakítás, törlés, hiba, működési vagy átviteli késedelem, számítógépes vírus, kommunikációs hiba, lopás vagy megsemmisülés, illetve a nyilvántartáshoz való jogosulatlan hozzáférés, annak megváltoztatása vagy felhasználása okoz, akár szerződésszegés, kártérítés, gondatlanság vagy bármely más jogalap alapján.

Sem a Minecraftblog.HU, sem annak alkalmazottai, ügynökei, jogutódai, megbízottjai, kapcsolt vállalkozásai, csoportvállalatai vagy tartalom- vagy szolgáltatói nem felelnek Önnek vagy más harmadik félnek a szolgáltatás használatából vagy a szolgáltatáshoz való hozzáférés vagy a szolgáltatás használatának képtelenségéből, illetve bármely garancia megszegéséből eredő közvetlen, közvetett, véletlenszerű, különleges vagy következményes károkért. Mivel egyes országok nem engedélyezik a következményes vagy véletlen károkért való felelősség kizárását vagy korlátozását, a fenti korlátozás nem feltétlenül vonatkozik Önre. Az ilyen országokban a Minecraftblog.HU, annak alkalmazottai, ügynökei, jogutódai, megbízottjai, kapcsolt vállalkozásai, csoportos vállalatai és a tartalom- vagy szolgáltatói felelősségének felelőssége az említett törvények által előírt összegre korlátozódik. Továbbá, Ön elfogadja és megérti, hogy minden nyújtott szolgáltatás nem visszatéríthető, és hogy Önnek alaposan meg kell fontolnia, hogy szolgáltatásaink képesek-e kielégíteni az Ön igényeit.

14. MEGSZÜNTETÉS

A jelen Felhasználói megállapodás és az alatta biztosított licencjogok teljes mértékben hatályban maradnak, kivéve, ha a következő okok bármelyike miatt felmondja vagy megszünteti: (a) a Minecraftblog.HU által azonnali hatállyal, ha Ön jogosulatlanul hozzáfér vagy használja a szolgáltatást (b) a Minecraftblog.HU által azonnali hatállyal, ha Ön a jelen megállapodás alapján Önnek biztosított jogokat átruházza vagy átruházza (vagy megkísérli ezt); (c) azonnali hatállyal, ha Ön megsérti a jelen Felhasználói megállapodás bármely más feltételét. A jelen Megállapodás felmondása vagy megszüntetése nem érinti a Minecraftblog.HU-t megillető bármely jogot vagy jogorvoslatot, amelyre a jog vagy a méltányosság alapján jogosult lehet. A jelen felhasználói megállapodás megszűnésével az Ön számára biztosított minden jog megszűnik és a Minecraftblog.HU-ra száll vissza. A jelen Felhasználói Megállapodás felmondásának vagy megszüntetésének okától függetlenül, a Minecraftblog.HU-hoz való hozzáférésért felszámított díj, ha van ilyen, semmilyen okból nem téríthető vissza.


A fenti felhasználási feltételek a Minecraftblog.HU platformjára vonatkoznak.

Kedves Látogatónk! Tájékoztatunk, hogy a honlapon felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket alkalmazunk. A honlapunk használatával a tájékoztatásunkat tudomásul veszed.